Psikoloji Nedir?

Psikoloji

Psikoloji; insana dair birçok alanı içeren, insan ve hayvan davranışlarını, zihinsel aktivitelerini ve insanların duygu ve düşüncelerini inceleyen sosyal bir bilim dalıdır. Tüm gözlem ve araştırmalarını bilimsel dayanaklar çerçevesinde gerçekleştiren psikoloji bilim dalı, birçok alt bilim dalından oluşur. Klinik psikoloji, insan düşünce ve davranışlarını en çok inceleyen psikoloji alt dalı olmakla birlikte, ön planda olan diğer alt dallar; sosyal psikoloji, sağlık psikolojisi, endüstriyel psikoloji ve gelişim psikolojisi şeklindedir. İnsanda görülen duygu ve düşüncelerin, davranış bozukluklarının sebeplerini geniş çaplı araştıran klinik psikoloji, bu rahatsızlıkların tedavisini de gerçekleştirmeyi hedefler. Bu tedavi sürecini de bir takım psikoterapi yöntemleri ile gerçekleştirir. Duygusal ve davranışsal rahatsızlıkların tedavisini hedefleyen psikoterapi, yalnızca sorunlu yetişkin bireylere uygulanmaz. Çocuk, ergen, yaşlı, aile, çift vb. tüm bireyler, psikoterapi tedavisi alarak, kendilerini rahatsız eden duygu ve düşüncelerden kurtulabilirler. Aynı zamanda psikoterapi; iş hayatından aşk hayatına, cinsel sorunlardan, çift terapisine kadar hayata dair birçok alanda farklı tedavi yöntemleri uygular.

Psikolog Kime Denir?

Terapi tekniklerini uygulayarak, bireylerde gözlemlenen tüm duygu, davranış ve düşünce bozukluklarını tespit eden ve bu bozuklukları tedavi eden kişilere http://psikolog-izmir.com sayfasında da yazdığı gibi psikolog denir. Psikiyatrislerden ilaç tedavisi uygulamama ile ayrılan psikologların psikoloji bölümü mezunu olması gerekir. Aynı zamanda tüm psikologların alanında uzmanlaşabilmesi için lisans eğitimlerinden sonra iki yıllık bir yüksek lisans eğitimi de almaları gerekir. Ardından, psikologlar alanında uzmanlaşarak, hasta kabul etmeye başlayabilir. Psikologlar klinik ve hastanelerde çalışabilecekleri gibi kendi özel muayenehanelerini de açabilirler. Psikiyatrisler ise Tıp mezunu olan ve doktorluk sıfatına sahip olan kişilerdir. Çoğu durumda bir hastanın tedavi sürecinde psikologlar ve psikiyatrisler, birlikte hareket edebilirler. Bu aşamada psikiyatrisler ilaç tedavisi ile hastalığı ortadan kaldırmayı hedeflerken, psikologlar terapi uygulamaları ile hastayı tedavi etmeyi dener.

Psikoloji Nedir

Psikologların Görevleri Nelerdir?

İnsan ve hayvanlarda davranış süreçlerini ve biçimlerini incelemek ve davranış biçimlerinin sebeplerini araştırmak, psikologların ilk görevleri içerisinde yer alır. İnsanlarda görülen duygu ve düşünce değişikliklerinin sebeplerini de araştıran psikologlar, duygusal değişimlerin kaynaklarını inceler. Ruhsal sorun yaşayan kişilerle birebir ya da grup görüşmesi yapan psikologlar, öncelikle sorunun kaynağını belirlemeye dair hipotez oluşturur. Hipotezler çerçevesinde de en uygun terapi tedavi yöntemlerine karar verir. İnsanların hayatlarını olumsuz yönde etkileyen, onlara rahatsızlık veren duygusal kaosların fiziksel, çevresel ya da kişisel sebeplerini araştıran psikologlar, bu çarpık düşünceleri değiştirebilmek için tekniklerini uygular. Aynı zamanda hastalara kendi kişisel sorunlarının farkındalığını kazandırmayı amaçlar ve bireylerin karşılaştıkları tüm sorunlar ile nasıl başa çıkabileceklerini öğrenmeleri için onlara ‘başa çıkabilme yöntemleri’ aşılar. Hastaya doğru ve mantıklı düşünme kabiliyeti kazandırma da psikologların diğer önemli görevleri içerisinde yer alır. Psikologlar, hasta ile aralarında geçen tüm konuşmaları, üçüncü kişiler ile paylaşmayacakları konusunda mesleğe başlarken de yemin ederler. Psikologlar, hastalarını hiçbir konuda yadırgamaz, yargılamaz, onların tek hedefi yardımcı olmaktır.

Psikolog Seçerken Neye Dikkat Etmeliyiz?

Psikolog seçerken, hangi konuda yardım almak istediğinizi belirlemeniz gerekir. Cinsel terapi, çift terapisi, aile terapisi vb. terapiler almak istiyorsanız, bunun için kesinlikle terapi eğitimi almış olan psikologlardan yardım almalısınız. Sertifikası bulunmayan psikologlar, size yardımcı olamayacağı gibi boşu boşuna para harcamanız anlamına da gelir. Maalesef ki bu kadar kutsal olan bir meslekte bile art niyetli olan psikologlar yer almaktadır. Bu yüzden psikolog seçerken, tüm terapi eğitimlerini tamamladığından emin olmalı, terapi eğitiminin de sizin rahatsızlığınızı ilgilendiren konu ile ilgili olduğundan da emin olmalısınız.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *